AKP’nin hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclise sunuldu

Uzun zamandır çıktı çıkacak denilen AKP’nin Hayvanları Koruma Kanunu teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın verdiği bilgiye göre teklifte; hayvanlar bir “mal” ve “eşya” olmaktan çıkarılıp canlı statüsüne getirileceği, yunus parklarının işletilmesinin yasaklanması, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının ortadan kaldırılması yer alıyor.

AKP Grup Başkanvekili Ünal, Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınan Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu’nun AKP’li üyeleriyle birlikte basın açıklaması yaptı. Ünal, Hayvanları Koruma Kanun teklifini bugün TBMM Başkanlığına sunduklarını açıkladı. Ünal, “Bu düzenlemenin ruhunu, kalbini ve temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur. Hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp bir canlı statüsüne getirilmekte ve TCK 151’de hayvanlarla ilgili husus mala zarar verme noktasından çıkarılıp cana zarar verme noktasına getirilerek suç kapsamına alınmaktadır.” açıklaması yaptı.

“BELEDİYE VE BAKANLIKLARLA GÖRÜŞMELER YAPILDI”

Ünal, “Grubumuzca çeşitli çalışmalar yapılmış, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirilmiş. Hayvanları koruma konusunda atılması gereken adımların belirlenmesi, hayvanların yaşadıkları çok çeşitli zorlukların, problemlerin tespit edilerek çözüm önerilerinin belirlenmesi için verilen Meclis araştırma önergesi diğer parti gruplarının verdiği araştırma önergesiyle birleştirilerek 20 Şubat 2019 tarihinde hayvanların haklarının korunması ile hayvanlara eziyet ve kötü muamelenin önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, Komisyon Başkanlığı’na Mustafa Yel getirilmişti. 16 Ocak 2020’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyon raporu görüşüldü” ifadelerini kullandı.

“TEMEL FİKİR; HAYVANLARI CAN STATÜSÜNE GETİRMEK”

Ünal, şunları söyledi:

 • “Toplumsal yaşam standartlarında demografik yapıdaki değişmeler insanların veya evcil hayvanlarla olan ilişkilerini, yaşam alanlarını paylaşma koşullarını, insanlarla hayvan dostlarımızın ilişkilerini yeniden düzenleme ihtiyacını ortaya koymaktadır.
 • Yaptığımız bu düzenleme ruhunu, yaptığımız düzenlemenin temel fikrini oluşturan bakış açımız şudur; hayvanlar bir mal, eşya olmaktan çıkarılıp, bir canlı statüsüne getirilmekte ve Türk Ceza Kanunu 151. maddede hayvanlarla ilgili husus mala zarar vermek noktasından çıkarılıp, cana zarar verme noktasına getirilerek, suç kapsamına alınmaktadır.
 • Teklifimizde bir taraftan hayvan sağlığı refahı temin edilirken, onların bir mal, süs eşyası olmaktan çıkarılması ve diğer taraftan hayvanların insanlarla, insanların refah, huzur ve güvenliği tehdit oluşturmadan bir ahenk içinde yaşamalarını temin ve hayvanların refahını sağlamayı temel almaktadır.
 • Hayvanların mal olarak görülmekten ziyade can olarak görülmesi, bu bağlamda diğer taraftan icra konusu olması, hayvanların haczedilmesi de ortadan kalkıyor. Teklif ile sahipli sahipsiz hayvan ayrımını kaldırıyoruz.
 • İster sahipli ister sahipsiz olsun, hayvanlara karşı gerçekleştirilen nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldürme, bir hayvan neslini yok etme, öldürme, işkence, zalimce muamelede bulunma, cinsel ilişki, hayvan dövüştürme fiilleri suç olarak düzenlenmektedir.”

“ŞİKAYETE GEREK KALMAYACAK”

Bir şikayet olmasa da hayvana karşı işlenen suçların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından takip edileceğini söyleyen Ünal şunları söyledi:

 • “Suç teşkil eden fiillerin sahibi tarafından hayvanına karşı işlenmesi durumunda hem Tarım ve Orman Bakanlığımızca hem de adli mercilerce süreç takip edilecektir.
 • Sahipsiz hayvan sayısının kontrolsüz artışının önüne geçilmesi, insan refah ve huzurunun temin edilebilmesi için sahipsiz hayvanların tedavi, parazit mücadelesi, aşılama, kısırlaştırma ve dijital kimliklendirmesini ifade eden rehabilitasyon süreci etkin biçimde yürütülecektir.”

“BELEDİYELERE HAYVAN BARINAĞI KURMA ZORUNLULUĞU”

 • “Bu doğrultuda büyükşehir belediyelerine, il belediyelerine, nüfusu 25 bini aşan belediyelere hayvan bakım evi kurma ve bütçelerinin belli bir miktarını bu hizmetler için kullanma zorunluluğu getirilmektedir.
 • Nüfusu 25 binin altında olan belediyeler için bölgelerinde bulunan hayvanları rehabilitasyon sürecine tabi tutulmaları için hayvan bakım evi bulunan en yakın hayvan bakım evine götürme, rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra alındıkları ortama bırakma zorunluluğu getirilmektedir.”

“TEHLİKELİ KÖPEK TÜRLERİNİN BESLENMESİ”

 • “Bakanlığın bilim kurulları ile çalışmaları neticesinde belirlenecek tehlikeli türlerin bakılması, beslenmesi, ülkemize sokulması yasaklanmaktadır.
 • Mevcutta tehlikeli türlere sahip olanlara ise hayvanlarını kısırlaştırarak, kayıt belgesi alarak, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırmayarak, çocuk oyun alanları ve parkları ile halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelere girmeme şartlarıyla hayvanlara bakabilirsin demekteyiz.”

“KARA VE SU SİRKLERİ İLE YUNUS PARKLARI YASAKLANACAK”

 • “Kara ve su sirkleriyle, yunus parklarının açılması ve işletilmesi yasaklanmaktadır. Mevcut işletmelerdeki uhdesinde bulunan hayvanların doğal yaşam süresine bağlı olarak tasfiyesi öngörülmektedir.
 • Hayvanlar için doğal yaşam parklarının oluşturulması, hayvanların daha iyi şartlarda barındırılması sağlanmaktadır. Kedi, köpek sahiplerine dijital kimlik zorunluluğu getirilmekte, terkleri yaptırıma bağlanmaktadır.
 • Pet shoplarda kedi, köpek satışı önleniyor. Bu yerlerde üretim çiftliklerindeki hayvan satışı katalog üzerinden yapılacaktır.”

(HABER MERKEZİ)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir